Remeslo má zlaté dno v Rádiu Regina

Folklór a tradície

Remeslo má zlaté dno v Rádiu Regina

17. 10. 2018 11:22

Rozhlasové ozveny televíznej šou RTVS spojené so súťažou o darčekový balíček.

Asi ste už zachytili v našom vysielaní informáciu o tom, že televízna šou Remeslo má zlaté dno má aj rozhlasovú podobu. Od 25. októbra až do 20. decembra, vždy vo štvrtok v rovnakom čase, prinesieme reportáž z remeselníckej dielne a predstavíme rôzne druhy remesiel – najmä tradičné, avšak aj také, ktoré využívame i v dnešnom bežnom živote.

Ak budete pozorne počúvať, môžete v závere súťaže Remeslo má zlaté dno na Regine Západ vyhrať hodnotný darčekový balíček.

Stačí, ak budete pozorne počúvať reportáž, ktorú na Regine odvysielame vo štvrtok v rubrike Remeslo má zlaté dno. Odpoveď na otázku, ktorá odznie, nám následne napíšete do konca nasledujúceho týždňa na adresu: Rádio Regina, Mýtna ulica č. 1, P.O.Box 55, 817 55, Bratislava 15, nezabudnite pripísať heslo REMESLO. Správnu odpoveď nám môžete napísať aj e-mailom na adresu: remeslo@rtvs.sk. Všetky správne odpovede zaradíme do záverečného žrebovania, ktoré sa uskutoční 20. decembra.

Živé vysielanie
??:??