Túto hudbu mám rád - Ivan Chodák

Hudba

Túto hudbu mám rád - Ivan Chodák

15. 01. 2018 10:00

V nedeľu 21.1. 2018 o 10:00 bude hosťom relácie vedec, prof. ing. Ivan Chodák, DrSc. z Ústavu polymérov SAV v Bratislave.

Súťažná otázka z THMR 14.1.2018

Ľubomír Sluk je organizátorom hudobného podujatia s názvom:
a) Slovenská rocková liga
b) Slovenská hudobná liga
c) Slovenská piesňová liga

Hostia relácie v roku 2018

14. január Ľubomír Sluk (hudobný manažér, riaditeľ Detského domova vo Svidníku)


Prílohy
Hostia relácie v roku 2000
Hostia relácie v roku 2001
Hostia relácie v roku 2002
Hostia relácie v roku 2003
Hostia relácie v roku 2004
Hostia relácie v roku 2005
Hostia relácie v roku 2006
Hostia relácie v roku 2007
Hostia relácie v roku 2008
Hostia relácie v roku 2009
Hostia relácie v roku 2010
Hostia relácie v roku 2011
Hostia relácie v roku 2012
Hostia relácie v roku 2013
Hostia relácie v roku 2014
Hostia relácie v roku 2015
Hostia relácie v roku 2016
Hostia relácie v roku 2017

Živé vysielanie
??:??