Festival Prix Ex Aequo 2018

Kultúra

Festival Prix Ex Aequo 2018

12. 06. 2018 13:00

12. ročník festivalu PRIX EX AEQUO pokračuje v tradícii podpory pre tvorbu umeleckých diel pre deti a mládež v oblasti rozhlasovej dramatiky. Umožňuje medzinárodnú výmenu v oblasti rozhlasovej tvorby pre deti a mládež. Napĺňa dlhodobú ambíciu známu z predošlých ročníkov festivalu: podporovať výmenu teoretických, technických a odborných skúseností na medzinárodnej úrovni. Oblasť rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež patrí k prioritám Slovenského rozhlasu a pre nás je výzvou, aby si sme - aj vďaka kontaktu s tvorbou partnerských zahraničných organizácií – udržali dôstojné miesto v hlavnom prúde inovácií a progresívnych prístupov. Festival PRIX EX AEQUO je oslavou rozhlasovej tvorby pre najmladšieho poslucháča a jej potenciálu rozvíjať citovú, estetickú i etickú stránku myšlienkového sveta svojich prijímateľov. Organizátorom festivalu je Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci s Európskou vysielacou úniou (EBU). Festival je medzinárodnou súťažnou prehliadkou rozhlasových programov pre deti a mládež – môžu sa na ňom zúčastniť členovia a pridružení členovia EBU.

Festival sa koná od 13. do 16. novembra 2018.

Súťaží sa v dvoch kategóriách:
1.    rozhlasová rozprávková hra a
2.    rozhlasová hra pre mládež.


Na festival môžu byť prihlásené dramatické programy vyrobené v období od septembra 2016 do konca augusta 2018. Rozhlasová organizácia môže do každej z kategórií prihlásiť programy, ktorých spoločná minutáž v jednej kategórii nesmie presiahnuť 60 minút. Prihlášky sa prijímajú do 7. septembra 2018. Oficiálnym jazykom festivalu je angličtina.

Medzinárodná porota v každej kategórii má troch členov. Porotu tvoria experti v oblasti rozhlasovej dramatickej tvorby a literatúry pre deti a mládež. Rozhlas a televízia Slovenska menuje do poroty každej kategórie odborníka z vlastnej krajiny, dvoch ďalších členov poroty menuje na základe návrhov členov EBU.

Členovia poroty po vypočutí všetkých súťažných programov vyberú 4 najlepšie tituly z každej kategórie a zostavia zoznam – ,,shortlist,“ z ktorého určia víťaza každej kategórie.

Porota udeľuje v každej kategórii cenu za celkovú kvalitu programu organizácii, ktorá program do súťaže prihlásila: PRIX EX AEQUO za najlepšiu rozhlasovú rozprávkovú hru a PRIX EX AEQUO za najlepšiu rozhlasovú hru pre mládež. Rovnako v každej kategórii bude udelená cena jednotlivcovi, zaangažovanému v súťažnom programe: PRIX EX AEQUO za výnimočný výkon v rozhlasovej rozprávkovej hre a PRIX EX AEQUO za výnimočný výkon v rozhlasovej hre pre mládež. Ceny PRIX EX AEQUO sú vecnými cenami. Ceny odovzdá riaditeľ festivalu na slávnostnej ceremónii dňa 16. novembra 2018.

Štatút - SK

About - EN

Entry Form - EN

Regulations - EN

Austria trend hotel - Reservation Form - EN

Hotel Tatra - Reservation Form - EN

Winners of PEA 1996 - 2016  - EN

Composition of the International Jury 1996 -2016 - EN

Prix ex aequo: pea.rtvs.sk

Živé vysielanie
??:??