Festival Prix Ex Aequo 2018

Kultúra

Festival Prix Ex Aequo 2018

14. 05. 2018 17:30

Prix Ex Aequo je súťažná prehliadka rozhlasových hier pre deti a mládež, ktorá ponúka možnosť prezentovať výsledky umeleckého snaženia v oblasti tejto dramatickej tvorby, možnosť porovnávania, vzájomného ovplyvňovania i využitia najkvalitnejších programov jednotlivých rozhlasových staníc, združených v Európskej vysielacej únii (EBU). Cieľom festivalu je udržať tvorbu pre deti v Slovenskom rozhlase v kontakte s aktuálnym dianím na medzinárodnej scéne a deklarovať v medzinárodnom kultúrnom kontexte, že SRo je inštitúciou, ktorá dokáže kvalitne prispievať do segmentu tvorby pre deti a mládež.

Prioritou festivalu je podpora tvorby umeleckých diel pre deti a mládež v oblasti rozhlasovej drámy, podpora medzinárodnej výmeny v tejto oblasti a zároveň aj podpora výmeny teoretických, technických a odborných skúseností na medzinárodnej úrovni v oblasti rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež.

Festival sa bude konať v Bratislave, v RTVS v priestoroch Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v termíne od 13. do 16. novembra 2018.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci aktívni a pridružení členovia EBU (European Broadcasting Union). Oficiálnymi jazykmi festivalu sú angličtina a francúzština, pracovným jazykom je angličtina.

EBU so sídlom v Ženeve je najväčšia asociácia národných verejnoprávnych vysielateľov na svete. Má 75 aktívnych členov v 56 krajinách a 45 pridružených členov na celom svete. Únia koordinuje medzinárodnú programovú výmenu prostredníctvom siete Eurovízie a Euroradia, poskytuje svojim členom technické, operačné a právne služby, podporuje a pomáha rozvoju kvality obsahu verejnoprávneho vysielania. Slovenský rozhlas je aktívnym členom EBU od roku 1993. PRIX EX AEQUO je v súčasnosti jediným medzinárodným podujatím svojho druhu.

Štatút

Entry Form

Regulations

Rezervačný formulár - Austria trend hotel

Rezervačný formulár - hotel Tatra

Winners of PEA 1996 - 2016Živé vysielanie
??:??