Vianočný príbeh s Rádiom Regina Západ

Kultúra

Vianočný príbeh s Rádiom Regina Západ

01. 12. 2018 11:57

Vianoce sú plné príbehov a spomienok. Radi by sme vás, milí naši poslucháči, inšpirovali k tomu, aby ste sa s nami o ne podelili a napísali ten svoj „Vianočný príbeh“. Nezáleží na veku ani na literárnom žánri. Nezáleží na tom, či je to skutočná spomienka, alebo fikcia. Dôležité je len to, aby vychádzali z vášho vnútra. Veríme, že budú jedinečným obohatením a tým správnym vianočným korením nášho vysielania v období najkrajších a najočakávanejších sviatkov roka. Zo všetkých prác totiž vyberie päťčlenná komisia päť najlepších a tie odznejú na Štedrý deň medzi 15:00 a 16:00 v našom vysielaní.

Pre piatich víťazov máme pripravené naozaj hodnotné ceny - Trojdňový wellness pobyt v 4* hoteli Patince pre dve osoby aj celodenný pobyt v saunovom a vodnom svete v hoteli Patince.
Ďalších piatich z prvej desiatky odmeníme knižnými cenami.

Pravidlá súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť záujemcovia, ktorí pošlú svoj literárny príspevok v termíne od 1. 12. 2018 do 15. 12. 2018.

Témy vianočných príbehov:
- Môj najväčší vianočný zážitok,
- Moje najkrajšie Vianoce,
- Vianoce, na ktoré nikdy nezabudnem,
- Môj vianočný darček,
- Moje „iné“ Vianoce,
- Moja najkrajšia vianočná spomienka,
- Moje/naše vianočné tajomstvo.

Každý účastník súťaže môže poslať najviac 5 príbehov, každý v rozsahu maximálne 2700 znakov (resp. 1,5 normostrany) alebo zvukovú nahrávku čítaného/rozprávaného textu v rovnakom rozsahu.

Autor príspevku/príbehu (poviedky, rozprávania, zamyslenia a pod.) svoje dielo pošle s uvedením kontaktných údajov: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) písomnou formou: poštou na adresu Rádio Regina Západ, pričom na obálku napíše heslo “VIANOČNÝ PRÍBEH“. Adresa redakcie: Rádio Regina Západ, Mýtna ul. 1, 817 55 Bratislava 15.
b) elektronickou formou - prostredníctvom e-mailovej adresy literarium@rtvs.sk, pričom do predmetu správy účastník napíše heslo “VIANOČNÝ PRÍBEH“
c) elektronickou formou – prostredníctvom prílohy privátnej správy na facebookovom profile Rádia Regina Západ.
d) vo forme USB nosiča zaslaného poštou na adresu Rádio Regina Západ, pričom na obálku napíše heslo “VIANOČNÝ PRÍBEH“. Adresa redakcie: Rádio Regina Západ, Mýtna ul. 1, 817 55 Bratislava 15.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 19. 12. 2018. Piatich víťazov určí päťčlenná odborná porota z radov pracovníkov RTVS. Zverejnenie víťazov súťaže: 24. 12. 2018.

Záverečné ustanovenia:

Súťažiaci zaslaním literárneho príspevku potvrdzuje, že je výhradným autorom príspevku. Zaslaním svojho literárneho dielka do redakcie Rádia Regina Západ autor príspevku dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR. Zaslaním svojho literárneho dielka do redakcie Rádia Regina Západ sa autor príspevku vzdáva nároku na autorský honorár a Rádiu Regina Západ odovzdáva práva na formálnu i štylistickú úpravu textu, na krátenie textu ako i na jeho zverejnenie a šírenie (vo vysielaní, prípadne v rámci pozitívnej propagácie na sociálnych sieťach, na webovej stránke RRZ). 

Foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??