Dymová hora

Kultúra

Dymová hora

14. 02. 2020 13:43

Bývanie je drahé – to vieme a keď si uvedomíme hodnotu vlastného bývania, môžeme skonštatovať aj inak: Bývanie je NÁM drahé, vzácne. To je podtitul a doplnenie výstavy Dymová hora, ktorú český umelec Epos 257 minulý rok predstavil v Múzeu hlavného mesta Prahy a teraz ju môžete vidieť v Múzeu mesta Bratislavy. Výstava približuje  život marginalizovanej komunity a približuje širší kontext bezdomovectva, jeho príčin a dôsledkov. O výstave som sa zhováral so Sergejom Károm, ktorý sa už niekoľko rokov venuje téme bezdomovectva v našom hlavnom meste. Najskôr otázka – kto je Epos 257.

Dymová hora
Stiahnuť audio súbor  

Zaujímavý je tiež fakt, ktorý uvádza český autor výstavy, že veľká časť komunity ľudí bez domova, ktorá žila na Dymovej hore, pochádza z východného Slovenska. Všeobecne je v Prahe veľa ľudí bez domova, ktorí pochádzajú zo Slovenskej republiky. Väčšina je už staršieho či stredného veku a patria k ľuďom, ktorí sú na ulici dlhodobo. Ich status je častokrát hodnotený ako chronický a môžeme povedať, že na ulici dožívajú. Títo ľudia sú istým spôsobom pozostatkom našej spoločnej československej histórie. V novom spoločenskom usporiadaní na nich nezostalo miesto, ale zároveň sa z nich stali cudzinci a o to viac sú prehliadaní a vykorenení. Téme nedostupnosti bývania je venovaná inštalácia Bývanie je (nám) drahé, ktorá v Múzeu mesta Bratislavy dopĺňa pražskú výstavu. Prostredníctvom údajov z viacerých výskumov nadväzuje na príbeh Dymovej hory a prináša širší pohľad na problematiku bývania v Bratislave. Zabezpečiť si základnú potrebu bývania je dnes čoraz náročnejšie, ukazuje inštalácia v koncepcii Miriam Kaniokovej a Sergeja Káru a v realizácii grafickej dizajnérky Ľubice Segečovej.

Autor: Marcel Hanáček; Ilustr. foto: BKIS

Živé vysielanie
??:??