Milán Majtán a jeho dielo

Ľudia

Milán Majtán a jeho dielo

09. 07. 2018 15:47

Ako sme už informovali aj v spravodajstve, vo veku 84 rokov opustil tento svet významný slovenský jazykovedec Milan Majtán. Bol nestorom systematického výskumu vlastných mien na Slovensku. Celý život pracoval v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Nenápadne a skromne pracoval celý život, a na jeho želanie bola aj posledná rozlúčka s ním – v úzkom rodinnom kruhu. Široká verejnosť ho pozná najmä vďaka publikáciám o vlastných menách, napr.  Vyberte si meno pre vaše dieťa, Názvy obcí na Slovensku – Vývin v rokoch 1773 - 1997 a Slovenské priezviská. Na jazykovedca Milana Majtána si teraz zaspomíname s Martinom Jurčom.  

Milán Majtán a jeho dielo - 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Venoval sa dejinám nášho jazyka. A cez tieto dejiny vysvetľoval ako vznikali naše vlastné mená. Často bol hosťom v rozhlasovom vysielaní, lebo vedel poslucháčom jednoducho vysvetliť – podľa čoho vzniklo ich priezvisko či názov obce. Pokračuje Martin Jurčo.

Milán Majtán a jeho dielo - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Spomínali sme na jazykovedca Milana Majtána. Celý život venoval výskumu vlastných mien – a okrem kníh Meno pre vaše dieťa, Slovenské priezviská či Slovenské obce a mestá za ním zostane pozoruhodné dielo: Historický slovník slovenského jazyka.

Autor a foto: Martin Jurčo

Živé vysielanie
??:??