Rozlúčka s Jánom Valentíkom

Ľudia

Rozlúčka s Jánom Valentíkom

14. 05. 2019 13:15

Ak započujete jeho hlas, hneď sa vám spojí s recitáciou či ľudovou piesňou. Hovoríme o našom rozhlasovom kolegovi Jánovi Valentíkovi. Táto rozhlasová osobnosť opustila tento svet vo veku 78 rokov. 


Ján Valentík bol absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Pôsobil ako herec v Divadle SNP v Martine a vo Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave. Jeho umeleckú tvorbu ovplyvnili významné divadelné osobnosti. Takými boli pedagóg hereckej tvorby Janko Borodáč a pedagóg javiskovej reči a umeleckého prednesu Viliam Záborský.
Ak ste sa niekde s Jankom Valentíkom stretli, zapamätali ste si jeho hlas i osobnosť na celý život. Najmä jeho ľubozvučnú slovenčinu. Po odchode z rozhlasu, sa v posledných rokoch svojho života vrátil do rodného Tisovca. A užíval si tam krásnu prírodu pod Hradovou. Pokračuje Martin Jurčo 

Rozlúčka s Jánom Valentíkom
Stiahnuť audio súbor

Počuli sme krásny hlas a slovenčinu rozhlasového herca Jána Valentíka. V týchto chvíľach sa s ním v Evanjelickom kostole v Tisovci lúči nielen okruh jeho priateľov, známych, ale aj jeho rozhlasoví kolegovia.

Autor: Martin Jurčo; Ilustr. foto: archív autora

Živé vysielanie
??:??