Výskumný ústav živočíšnej výroby oslávil 70 rokov

Poľnohospodárstvo

Výskumný ústav živočíšnej výroby oslávil  70 rokov

27. 12. 2017 10:22

70 rokov činnosti má za sebou Výskumný ústav živočíšnej výroby sídliaci v Nitre. Výročie oslávil práve v uplynulom roku, za sebou má ale mnohé úspechy – či už z posledných mesiacov, alebo spred mnohých rokov. Ústav sa už podľa názvu venuje hospodárskym zvieratám. Čo presne ale robí? Na prehliadku jeho histórie aj výskumu nás vezme Jana Obrancová.

1. časť
Stiahnuť audio súbor

Šľachtenie nových plemien hospodárskych zvierat, ale aj výskum ich výživy a optimalizácia chovov. Aj to sú úlohy Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre, ktorý v uplynulom roku oslávil 70-te výročie svojho založenia. Navyše má za sebou aj nemalé úspechy, spojené napríklad s ocenením vedeckých osobností. Viac povie Jana Obrancová.

2. časť
Stiahnuť audio súbor

Výskumný ústav živočíšnej výroby má za sebou 70 rokov svojho pôsobenia, a snáď aspoň toľko, alebo aj viac pred sebou. Podieľa sa na výskumoch, ktoré prispievajú aj ku kvalite potravín na našich stoloch.

Autorka: Jana Obrancová; Foto: madobis-sk.cvzv.sk

Živé vysielanie
??:??