Trnava bez pesticídov

Poľnohospodárstvo

Trnava bez pesticídov

03. 07. 2018 08:23

Ako sa aj dozvedáme v našej záhradkárskej poradni, chemická ochrana rastlín je dôležitá, ak chceme mať dobrú úrodu. No nie vždy je nevyhnutné používať chémiu. Napríklad pri odstraňovaní buriny. Často sa na pekné parky či zeleň v mestách využívajú pesticídy. A chémiou sú kontaminované plochy v centrách miest. S pilotným projektom prišlo v Trnave občianske združenie Zóny bez pesticídov. Majú program, akoby sa aspoň v centrách miest dala udržiavať zeleň bez chémie. A zdá sa, že projekt prijala aj trnavská samospráva. Viac povedal Martinovi Jurčovi Ivan Iľko zo združenia Zóny bez pesticídov. 

Trnava bez pesticídov
Stiahnuť audio súbor

Uvidíme ako sa osvedčí projekt Zóny bez pesticídov v Trnave. Možno si ho  osvoja aj ďalšie samosprávy. Projekt Zóny bez pesticídov podporuje aj Katedra biológie na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Aj tam riešia projekty výskumu rastlín s obsahom glyfosátov.


Autor a foto: Martin Jurčo

Živé vysielanie
??:??