Slovensko potrebuje mladých vodohospodárov

Regionálna publicistika

Slovensko potrebuje mladých vodohospodárov

19. 06. 2017 15:47

Slovenský vodohospodársky podnik potrebuje nových odborníkov. Podporuje preto štúdium  v oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva a stojí za projektom Dobrodružstvo s vodou. Vyskúšali si ho aj šiestaci z obce Bošany, a to priamo v teréne v Klátovej Novej Vsi... Do obce neďaleko Topoľčian sa vybrala a do súťaže sa  zapojila aj Beáta Repíková.     

1. časť
Stiahnuť audio súbor

V Klátovej Novej Vsi si žiaci zo základnej školy  z obce Bošany  vyskúšali nový geografický informačný systém. Ten vodohospodárom  poslúži pri prácach pri správe vodných tokov, alebo napríklad i pri stanovovaní následkov povodní. Viac informácii má Beáta Repíková. 

2. časť
Stiahnuť audio súbor

Vodohospodárstvo je dôležitý odbor. Voda je živel, vie pomáhať i zabíjať, ovplyvňuje náš každodenný život.

Autorka: Beáta Repíková; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??