Narastá počet neevidovaných obyvateľov

Regionálna publicistika

Narastá počet neevidovaných obyvateľov

14. 07. 2017 10:41

Migrácia obyvateľov za prácou, ale aj príchod zahraničných pracovníkov na Slovensko, spôsobuje mestám a obciam stále väčšie problémy. Títo ľudia žijú na ich území, využívajú služby, ale neplatia za ne. Nie sú totiž prihlásení na trvalý ani na prechodný pobyt, nie sú evidovaní a samosprávy tak nevedia, koľko ich je alebo kde bývajú. V Nitrianskom regióne sa tým už vážne začína zaoberať Nitra ale aj ďalšie mestá. Ako sa s týmto problémom vysporiadavajú, zisťovala Jolana Čuláková. 

Narastá počet neevidovaných obyvateľov
Stiahnuť audio súbor

Väčší prehľad v prihlasovaní a evidencii obyvateľov na trvalý alebo prechodný pobyt by mohla priniesť elektronická evidencia a prepojenie jednotlivých miest a obcí, ale to stále nefunguje a tak by samosprávy čím skôr uvítali jasné pravidlá a zmeny hlavne v legislatíve.

Autorka: Jolana Čuláková; Ilustr, foto: TASR

Živé vysielanie
??:??