Automobilová junior akadémia

Regionálna publicistika

Automobilová junior akadémia

17. 07. 2017 11:22

Druhé leto pokračuje Zväz automobilového priemyslu v Automobilovej Junior Akadémii. Chlapci a dievčatá trávia časť prázdnin v automobilkách a technických vysokých školách, aby spoznali možno svoju budúcu profesiu. Igor Daniš zisťoval u prodekanky pre zahraničné projekty na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Bratislave Dagmar Cagáňovej, čo pripravili mládeži. 

1. časť
Stiahnuť audio súbor

Automobilová Junior Akadémia aj tieto prázdniny interaktívnou formou denných táborov ukazuje deťom výrobu áut. Na akademickej pôde potom siedmaci a ôsmaci nasajú atmosféru vysokých škôl technického smeru. Igor Daniš sa rozprával s poslucháčkou Margitou Medveckou z Bratislavy, mamičkou gymnazistu od septembra, ktorý bol v automobilke vlani. V rodine Medveckých odporúčajú aj iným deťom projekt Zväzu automobilového priemyslu, vysokých škôl a automobilových producentov s názvom Automobilová Junior Akadémia. 

2. časť
Stiahnuť audio súbor

Informoval prezident Zväzu automobilového priemyslu Juraj Sinay. Takže aj z reportáže Igora Daniša je zjavné, že Slováci majú zameranie svojej krajiny na automobilový priemysel naozaj v povedomí.


Autor: Igor Daniš; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??