Obrázky krajiny: Sad Janka Kráľa

Regionálna publicistika

Obrázky krajiny: Sad Janka Kráľa

13. 01. 2018 11:21

Sad Janka Kráľa v Bratislave je najstarší verejný park v strednej Európe. Bol založený v rokoch 1774-76  v Petržalke na ploche lužného lesa, medzi Starým a Novým mostom. Vznikol tak, že pôvodný lužný les upravili priesekmi v tvare hviezdice. Bolo to osem ciest, a preto park podľa ich usporiadania dostal označenie  Hviezdicová aleja. Jednotlivé aleje sa volajú podľa druhu stromov - jelšová, topoľová, javorová, vŕbová, jaseňová, brestová. Dnešná podoba sadu Janka Kráľa má základy v roku 1839. Odvtedy prešiel sad značnou rekonštrukciou, keď sa odstránili divorastúce kroviny a choré  stromy. Na prechádzku týmto jedinečným kúskom prírody v našom hlavnom meste sa spolu s krajinnou architektkou Tamarou Reháčkovou vybral aj Miroslav Würfl. 

1. časť
Stiahnuť audio súbor

Sad Janka Kráľa v Bratislave sa svojím druhovým zastúpením stal cenným objektom z dendrologicko-vedeckého hľadiska. V tomto petržalskom parku na pravom brehu Dunaja rastie momentálne  20 slovenských a 99 cudzokrajných vzácnych druhov drevín, ktoré pochádzajú zo severnej Ameriky, Východnej Ázie či z južnej Európy.  Na prechádzku parkom sa spolu s krajinnou architektkou Tamarou Reháčkovou vybral aj Miroslav Würfl.

2. časť
Stiahnuť audio súbor

To je teda iba jeden z tipov na víkendovú prechádzku najstarším verejným parkom  v strednej Európe.  A v bratislavskom Sade Janka Kráľa môžete obdivovať viaceré prírodné unikáty. Niektoré z nich nám dnes priblížili Miroslav Würfl  a krajinná architektka Tamara Reháčková..

Autor: Miroslav Würfl; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??