Dorky oslávili 10 rokov

Regionálna publicistika

Dorky oslávili 10 rokov

15. 05. 2018 08:23

Nezisková organizácia Dorka a stovky zmenených osudov sú príkladom, že pomoc a charita majú zmysel. K sieti zariadení Dorka na celom Slovensku nedávno pribudlo centrum pre rodinu aj v Bratislave. Tatianu Šuškovú v rozhovore s riaditeľkou organizácie Jolanouv Šulekovou zaujímal najskôr názov zariadení. 

Dorky oslávili 10 rokov
Stiahnuť audio súbor

Aj malá pomoc, ale v pravú chvíľu, dokáže nadobro meniť nepriaznivý ľudský osud.
V Dorkách pracuje množstvo profesionálov, od psychológov, cez sociálnych pracovníkov, vychovávateľov, špeciálnych pedagógov či náhradných rodičov a ich skúsenosti hovoria, že až 78% klientov zariadení sa dokáže po kríze alebo ťažkej životnej a rodinnej situácii opäť  začleniť do spoločnosti a samostatne  fungovať. A to nie je málo.

Autorka: Tatiana Šušková; Ilustr. foto: n.o. Dorka

Živé vysielanie
??:??