Tekovské Nemce a práca miestnych pedagógov

Regionálna publicistika

Tekovské Nemce a práca miestnych pedagógov

15. 05. 2018 11:15

V nasledujúcich minútach spoločne zájdeme na Horné Požitavie, presnejšie do obce  Tekovské Nemce. V tejto dedine žijú pracovití a neobyčajne zruční ľudia, ktorí dokážu obliekať  bábiky do jedinečných tekovských krojov, alebo zo šúpolia či papiera vyrobiť krásne úžitkové predmety. Mladí sa učia od starších, a nové životné skúsenosti zbierajú napr. pri príprave kultúrnych či športových podujatí – tie v obci okrem pedagógov často pripravujú najmä miestni obyvatelia. Ďalšie podrobnosti zisťoval u Patrície Jančekovej, ktorá je zástupkyňou riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Tekovských Nemciach, Miroslav Würfl. 

Tekovské Nemce a práca miestnych pedagógov
Stiahnuť audio súbor

O aktívnom živote žiakov v Tekovských Nemciach sa presvedčil Miroslav Würfl. Miestnych učiteľov zase teší, že študenti okrem počítačov a atletiky majú čoraz väčší záujem aj o literárno-novinársky krúžok, folklór a ľudový spev. Stále tu platí, že dobrá škola na dedine je výborným základom pre ďalšie vzdelávanie.

Autor: Miroslav Würfl; Ilustr. foto: obec Tekovské Nemce

Živé vysielanie
??:??