Starostlivý anjel 2019

Regionálna publicistika

Starostlivý anjel 2019

15. 04. 2019 08:23

Starostlivosť o seniorov, chorých ľudí, zdravotne znevýhodnených a odkázaných na pomoc iných - práca, ktorá nie je ešte stále dostatočne docenená. Nitriansky samosprávny kraj sa preto rozhodol motivovať pracovníkov, ktorí pôsobia v tejto sfére. Jolana Čuláková sa s niektorými držiteľmi ocenenia Starostlivý anjel 2019 rozprávala.  

Starostlivý anjel 2019
Stiahnuť audio súbor

Ocenenie Starostlivý anjel udeľuje Nitriansky samosprávny kraj každoročne a je určené nielen zamestnancom v jeho zariadeniach, ale všetkým, ktorí pracujú v tejto sfére, či už v súkromných zariadeniach, alebo v neziskovom sektore.

Autorka: Jolana Čuláková; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??