Po letnej automobilovej Junior akadémii

Regionálna publicistika

Po letnej automobilovej Junior akadémii

10. 09. 2019 09:52

Školopovinní žiaci, ôsmaci a deviataci využijú v tomto školskom roku na hodinách fyziky a matematiky aj praktické  skúsenosti, ktoré získali v automobilovej junior akadémii. Predstavte si, že ju absolvovali pred začiatkom školského roka a už sa pred spolužiakmi pýšia, čo všetko  videli v Strednej priemyselnej škole na Fajnorovom nábreží, na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a aj v najväčšom automobilovom podniku v Bratislave. Beáta  Repíková oslovila   najskôr prodekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave Juraja Beniaka.  

Po letnej automobilovej Junior akadémii
Stiahnuť audio súbor

My sa v ďalších dňoch vyberieme do základných škôl aj zaučiteľmi matematiky a fyziky.

Autorka: Beáta Repíková

Živé vysielanie
??:??