Platforma e-Roma Resource

Regionálna publicistika

Platforma e-Roma Resource

31. 08. 2015 11:46

Na Katedre verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity v týchto dňoch finalizujú projekt, ktorý sa usiluje pomôcť vzájomnej komunikácii rómskej a väčšinovej populácie v Európe. Do jeho obsahu bude môcť vstúpiť aj profesionálna verejnosť. Viac zisťovala Iveta Pospíšilová.

Platforma e-Roma Resource
Stiahnuť audio súbor

Na webstránke platformy e-Roma Resource je v súčasnosti množstvo informácií nielen z účastníckych krajín z viac než 20 tematických oblastí. Nechýbajú ani audiovizuálne diela. V knižnici sa v súčasnosti nachádza dvetisíc titulov, pričom obsah stránky je stále vo výstavbe. V septembri a októbri sa k nemu bude môcť vyjadriť aj verejnosť na piatich workshopoch. V tejto fáze realizátori projektu mienia nadviazať užšiu komunikáciu aj s Úradom splnomocnenca Slovenskej republiky pre rómske komunity. Na workshopoch uvítajú účasť najmä z radov pedagógov, sociálnych a terénnych pracovníkov, rómskych asistentov, saleziánov a všetkých, ktorí s rómskou komunitou pravidelne spolupracujú a komunikujú. Prihlasovať sa možno priebežne na webovej stránke Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Autorka: Iveta Pospíšilová foto: Kaboompics

Živé vysielanie
??:??