Bezpečné ženské domy

Regionálna publicistika

Bezpečné ženské domy

18. 03. 2015 14:05

Pomoc ženám, ktoré zažívajú domáce násilie - máme pre nich na Slovensku dosť služieb? Ako im môžu pomôcť samosprávy?

Na verejnosť čoraz častejšie prenikajú informácie o prípadoch násilia na ženách. Koľko je však prípadov, o ktorých nevieme a o ktorých ich obete mlčia? Do akej miery pomáha štát a samosprávy týmto obetiam a akú rolu v tom zohráva tretí sektor? Máme dosť azylových domov a poradenských služieb pre obete násilia? A je vôbec cieľom, aby obete utekali? Nemal by byť donútený k odchodu skôr násilník? Plánuje vláda úpravu legislatívy? Aj na tieto otázky budú odpovedať:

Oľga Pietruchová, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Janka Šipošová, zakladateľka organizácie Pomoc obetiam násilia a zároveň poslankyňa NRSR za OĽANO,
Gabriella Németh, podpredsedníčka BSK,
Ľubomíra Mrázová, psychologička a vedúca poradne pre rodinu v kríze Náruč v Žiline

Bezpečné ženské domy
Stiahnuť audio súbor

Autorka: Elena Koritšánska foto: iWorksphotography

Živé vysielanie
??:??