Dejiny.sk - zoznam relácií

Veda a poznanie

Dejiny.sk - zoznam relácií

09. 02. 2014 20:00

Diely relácie
Čo predchádzalo roku 1989 Olympijské hry od antiky po dnešok Vznik úradu prezidenta
Sedliacka vzbura v Uhorsku 1514 1. svetová vojna Vznik Slovenského štátu 1939 - 1945
Sviečková demonštrácia v marci 1988 Charta 77 a Bratislava nahlas Situácia v Poľsku na prelome rokov 1988/1989
Vypuknutie Veľkej vojny: Sarajevský atentát Obeť v prospech celku, komunity Zverstvá nacistov v koncentračnom tábore Osvienčim-Brezinka
95 rokov od tragickej smrti M.R.Štefánika Rozdelenie sveta po 2. sv. vojne a súčasné vzťahy 1. svetová vojna roky 1915/1916
Situácia v ČSSR pred rokom ´89 očami sociológov Situácia na frontových líniách v roku 1917 Slovenská a česká literatúra v 80. rokoch
Maďarská cesta od komunizmu k demokracii v roku ´89 Milan Hodža - štátnik a politológ 1989: Niekoľko viet a zatknutie "Bratislavskej päťky"
Povstanie ako znovuzrodenie národa 1. časť Povstanie ako znovuzrodenie národa 2. časť Povstanie ako znovuzrodenie národa 3. časť
Povstanie ako znovuzrodenie národa 4. časť Povstanie ako znovuzrodenie národa 5. časť Povstanie ako znovuzrodenie národa 6. časť
Povstanie ako znovuzrodenie národa 7. časť Povstanie ako znovuzrodenie národa 8. časť Povstanie ako znovuzrodenie národa 9. časť
25-ročný vývoj maďarskej spoločnosti od roku 1989 16.9.1848 vznik SNR ako hlavného politického orgánu Slovákov V lete 1914 sa začala "Veľká vojna"
1. rímsky cisár Gaius Julius Caesar Augustus Karol Veľký a jeho doba Krym 1. časť
Krym 2. časť 1. svetová vojna rok 1918 Kostnický koncil, 600. výročie
1989 - Berlínsky múr Čo priniesol november 1989 Štúrovská generácia
Štúr a štúrovci Parížska mierová konferencia 1919 Milan Lasica
Islam 1. časť Islam 2. časť Islam 3. časť
Trianonská zmluva 1848 - Slovensko, Štúr a štúrovci Jalta 1945 a rozdelenie povojnového sveta
Prečo si Štúr vybral stredoslovenčinu ako základ spisovného jazyka Slovákov Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti Štúrovci v 50. a 60. rokoch 19. storočia
Oslobodzovanie Slovenska 1. časť Oslobodzovanie Slovenska 2. časť Koniec 2. sv. vojny a rozdelenie sveta na 2 bloky
Studená vojna a jej dôsledky Tyrani a diktátori Napoleon Bonaparte a jeho éra
Kollárov a Štúrov spor o jazyk Slovákov Slovenská egyptológia; Bedřich Hrozný Nemecko po roku 1945 1. časť
Nemecko po roku 1945 2. časť Štúrovci v reflexii Alexandra Matušku
Viedenský kongres
Ján Hus - 600. výročie upálenia Odboj v Poľsku 1939-1945
Odboj v Juhoslávii 1941-1945
Kapitulácia Japonska 1945
Prepadnutie Poľska v roku 1939 Sovietskym zväzom
Emigranti, imigranti, utečenci

Zjednotenie Nemecka 1990
Generácia štúrovcov - osudy, životné príbehy
Clevelandská dohoda 1915

70. výročie založenia OSN
Ľudovít Štúr - mýty a legendy
Fenomén J.V.Stalin, od seminaristu po diktátora

IV. lateránsky koncil (1215)
Slovenská archeológia - bilancia 1990 - 2015
Churchill a Roosevelt v časoch 2. svetovej vojn y

Ľudovít Štúr- čo po ňom zostalo
Františkánsky a dominikánsky rád
Korupcia na Slovensku od novoveku po súčasnosť

Bilancia samostatnosti Slovenska
Na počiatku bolo "ô"?
Jazyk sms a mailov

Na počiatku bolo ô?
Veľká Morava a staroslovienčina


Na počiatku bolo "ô"? Stredoveké slovaciká
Na počiatku bolo "ô"?
Anton Bernolák

Na počiatku bolo "ô"?
Boj o podobu slovenčiny


Na počiatku bolo "ô"?
Pavol Dobšinský

Na počiatku bolo "ô"?
Humor v slovenskom jazyku

Na počiatku bolo "ô"?
Texty piesní


Na počiatku bolo "ô"?
Slovenské fajnovosti y, ä, ô

Na počiatku bolo "ô"?
Moderná slovenčina

Nástup komunizmu v ČSR 1. časť

Nástup komunizmu v ČSR
2. časť

Vzťahy Nemecka a Ruska 1. časť (1918-1941)
Vzťahy Nemecka a Ruska 2. časť (1945 - 1970)
Móric Beňovský
František Jozef I. -
100. výročie úmrtia

Muselo Rakúsko-Uhorsko
zaniknúť?


Rozhlas na Slovensku 1918-1935
Rozhlas na Slovensku 1935-1945
Rozhlas na Slovensku 1945-1956

Rozhlas na Slovensku 1956-1967
Rozhlas na Slovensku 1968-1978
Rozhlas na Slovensku 1979-1989

Rozhlas na Slovensku 1989-1994
Rozhlas na Slovensku 1994-2005
Rozhlas na Slovensku 2006-2012

Rozhlas na Slovensku 2012-2016
Reformy Márie Terézie - 1. časť
Reformy Márie Terézie - 2. časť

Rakúsko-uhorské vyrovnanie 1867 - 1.časťRakúsko-uhorské vyrovnanie 1867 - 2.časťRakúsko-uhorské vyrovnanie 1867 - 3.časť
Rakúsko-uhorské vyrovnanie 1867 - 4.časťDuchovná služba v armádach habsburskej monarchie1917 - revolúcia v Rusku a nástup boľševizmu v Európe

25. výročie SR 1. časť
25. výročie SR 2. časť
25. výročie SR 3. časť

Živé vysielanie
??:??