Pri Balatone sa písala i slovenská história

Veda, poznanie, vzdelávanie

Pri Balatone sa písala i slovenská história

09. 06. 2017 14:50

V Maďarskej obci Zalavár pri Balatone sa nachádzajú miesta, ktoré sú úzko späté s našou históriou. Biskup, vojenský ordinár, František Rábek, sa snaží zviditeľniť túto časť našej histórie aj pomocou vojensko – cirkevnej slávnosti. Cez víkend sa pri Zalaváre stretli predstavitelia Maďarských a Slovenských ozbrojených síl a ordinariátov, aby vzdali úctu miestu, kde kedysi pôsobili Cyril a Metod. Na tejto akcii bol prítomný aj Pavol Náther.

Pri Balatone sa písala i slovenská história
Stiahnuť audio súbor

Naša história siaha aj za slovenské hranice, okolie Balatonu totiž bolo v minulosti osídlené Slovanmi. Spojiť letný výlet na Balaton s návštevou Zalaváru, to môže byť celkom dobrý tip.

Autor: Pavol Náther; Ilustr. foto: wikiimages

Živé vysielanie
??:??