Reformy Márie Terézie - 2. časť

Veda, poznanie, vzdelávanie

Reformy Márie Terézie  - 2. časť

19. 06. 2017 09:55

Minulý piatok (16.6.) sme spolu s historičkami doktorkou Evou Kowalskou a doktorkou Ingrid Kušnirákovou začali diskusiu o priekopníckej reformnej činnosti českej a uhorskej kráľovnej Márie Terézii v oblasti zdravotníctva a školstva. Najbližšie - 23.6. - sa pokúsime tieto azda kľúčové zmeny vo fungovaní habsburskej monarchie dokončiť a v závere sa krátko budeme venovať aj cirkevnej politike cisárovnej Márie Terézie.  V tomto kontexte sa nemôžeme vyhnúť jednej poznámke: paradoxne, po takmer 250 rokoch, ktoré uplynuli od  zavedenia povinnej školskej dochádzky a postupného zavádzania komplexnej zdravotnej starostlivosti  o všetkých obyvateľov ríše, tak my v súčasnosti opäť stojíme pred zásadnou reformou školstva -  od elementárnych škôl až po univerzity. Našťastie už nemusíme riešiť bazálne problémy kvalifikovanosti lekárov a zdravotníckeho personálu, ale kardinálnou úlohou súčasnosti je razantné vyriešenie organizácie zdravotnej služby ako celku...

Obe časti relácie si už môžete vypočuť tu.
autor: Peter Turčík

Živé vysielanie
??:??