Dejiny.sk: Architektúra a dizajn na Slovensku 1939/45

Veda, poznanie, vzdelávanie

Dejiny.sk: Architektúra a dizajn na Slovensku 1939/45

18. 03. 2019 09:40

22.3.2019 22:00
Architektúra a dizajn na Slovensku 1939/45

Slovenské výtvarné umenie 20. storočia sa vo svojich začiatkoch prispôsobuje dobovým tendenciám európskeho umenia.
V architektúre medzivojnového umenia prevláda purizmus, konštruktivizmus a funkcionalizmus. K najvýznamnejším architektom pôsobiacim na Slovensku patrí Emil Belluš, neopomenuteľný je prínos Dušana Jurkoviča. V podmienkach 1. Československej republiky sa rozvíjajú významne aj ostatné druhy výtvarného umenia.
Na Slovensku sa v prvom rade výtvarníci snažia - v nadväznosti na svetovú avantgardu - vytvoriť štýl s určitým národným charakterom. Presadzuje sa tzv. zakladateľská generácia - Gustav Mallý, Martin Benka, Janko Alexy, Miloš Bazovský. Zo sochárov je to najmä Ján Koniarek. V roku 1939 sa v Bratislave koná prvá výstava Spolku slovenských výtvarných umelcov. Po roku 1939 a vzniku vojnovej Slovenskej republiky sa spoločenská situácia odráža v tvorbe viacerých umelcov, dizajnérov a architektov.
A práve o tom bude ďalšie pokračovanie rozhlasovej historickej revue Dejiny.sk. Hosťami v štúdiu Slovenského rozhlasu budú - Maroš Schmidt zo Slovenského centra dizajnu a Miroslav Hrdina, odborník na dejiny architektúry.Autori relácie: Róbert Kotian a Peter Turčík.

Počúvajte "Dejiny.sk" v piatok po 22:00.

Autor: Peter Turčík, Robert Kotian

Živé vysielanie
??:??