Údržba vodných tokov

Veda, poznanie, vzdelávanie

Údržba vodných tokov

10. 10. 2017 14:52

Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov, na túto tému bol  minulý týždeň jednodňový seminár. Určený bol odborníkom z oblasti vodného hospodárstva a ochrany prírody. Pokračuje Mária Babinská. 

1. časť
Stiahnuť audio súbor

Vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave bol minulý týždeň jednodňový seminár, kde rezonovali témy....“Revitalizácia vodných tokov v nezastavanej krajine“... „protipovodňová ochrana“ alebo „Prírode blízke úpravy korýt v zastavaných územiach“. Niekoľko prednášok mal aj vodohospodár Tomáš Just z Agentúry ochrany prírody a krajiny Českej republiky. Oslovila ho Mária Babinská.

2. časť
Stiahnuť audio súbor

Ako povedal vodohospodár Tomáš Just, Nemecko by mohlo byť pre nás príkladom pokiaľ ide o revitalizáciu vodných tokov, konkrétne v Bavorsku majú veľmi dobrý vládny program protipovodňovej ochrany.

Autorka: Mária Babinská; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??