Geológia Zeme

Veda, poznanie, vzdelávanie

Geológia Zeme

14. 11. 2017 14:52

Jedno z hlavných podujatí v rámci  tohtoročného Týždňa vedy a techniky, bolo také, z ktorého  by mal radosť aj veľký spisovateľ a vizionár Jules Verne. Témy - Cesta od stredu Zeme,  alebo, čo bolo, je a bude v geologickej mozaike našej planéty, sa bravúrne zhostil  RNDr. Ján Madarás z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Stretla sa s ním Janka Bleyová.

1. časť
Stiahnuť audio súbor

RNDr. Ján Madarás z Ústavu  vied o Zemi SAV v prvej časti nášho rozprávania o geologických útrobách Zeme,  Janke Bleyovej „prezradil“ aj tajomstvo zisťovania veku hornín.  Je jasné, že ich vek vedci nepočítajú na tisíce, či milióny rokov, ale idú ešte ďalej. Okrem spomínanej  rádiometrickej, však  geológovia – napríklad  pri usadených horninách -  používajú aj porovnávaciu metódu  a RNDr. Madarás vysvetľuje, ako táto metóda funguje.

2. časť
Stiahnuť audio súbor

To bol skutočne iba malý exkurz Janky Bleyovej a vedca  Jána Madarása z Ústavu  vied o Zemi SAV do geológie našej planéty. Na mnohé súvislosti v histórii pohybov a zloženia zeme už vedci prišli, ale ešte stále je čo objavovať...napokon, o tom je vlastne každá veda: nikdy nekončiaci proces poznania.

Autorka: Janka Bleyová; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??