Aj pre triedenie odpadu existuje aplikácia

Veda, poznanie, vzdelávanie

Aj pre triedenie odpadu existuje aplikácia

06. 12. 2017 15:47

Ak ste doteraz pri triedení odpadu nevedeli, do akej farby koša zahodiť plechovku
od piva alebo polystyrénový obal z jedla, dnes vám môže pomôcť užitočná mobilná aplikácia
Zelený kôš. Ako reakciu na nejednotný systém triedenia odpadu ju vyvinula Janka Ružická,
z občianskeho združenia Ekorast, ktorá sa už viac ako 15 rokov zaoberá témou trvalej udržateľnosti a uplatňovaním jej  princípov a hodnôt v podnikaní, aj na pracovisku.
Tatianu Šuškovú zaujímal princíp fungovania tejto praktickej pomôcky.  

Aj pre triedenie odpadu existuje aplikácia
Stiahnuť audio súbor

Odpadkov pred a po vianočných sviatkoch bude neúrekom. A ich správnym triedením dáme nášmu životnému prostrediu najkrajší darček. O praktickej pomôcke pri triedení informovala Tatiana Šušková.

Autorka: Tatiana Šušková; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??