Spolupráca trnavskej a ostravskej univerzity

Veda, poznanie, vzdelávanie

Spolupráca trnavskej a ostravskej univerzity

11. 01. 2018 09:52

História miest, obcí a geografických oblastí so sebou spája mnohé zaujímavé súvislosti. A k tomu patrí i pôvod názvov sídiel a okolitých lokalít. Ich výkladom sa celé desaťročia venujú jazykovedci a priekopníkmi v tejto jazykovednej disciplíne boli napríklad profesor Ján Stanislav či doktor Milan Majtán. Na ich prácu nadväzujú napríklad aj na Trnavskej univerzite. Výkladu názvov vodných tokov venujú aj viaceré medzinárodné projekty. Najnovší je s Ostravskou univerzitou. Pokračuje Martin Jurčo.  

Spolupráca trnavskej a ostravskej univerzity
Stiahnuť audio súbor

Hovorili sme o spoločnom projekte Ostravskej a Trnavskej univerzity, v ktorom sa jazykovedci venujú skúmaniu názvov vodných tokov.

Autor: Martin Jurčo; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??