Zimné sčítanie dravého vtáctva

Veda, poznanie, vzdelávanie

Zimné sčítanie dravého vtáctva

11. 01. 2018 11:22

Práve január je časom, keď sa Slovensko zapája do medzinárodného sčítania dravcov.
Teraz je ich na našom území najviac, s oteplením ho začnú opúšťať. Odborníci sa pri sčítaní zameriavajú najmä na haju červenú, orla kráľovského, sokola rároha a orliaka morského.
Predseda Ochrany dravcov na Slovensku a jeden z koordinátorov sčítania Jozef Chavko sa už roky venuje projektu na záchranu vzácneho sokola rároha, ktorému hrozilo v našom regióne vyhynutie. Tatiane Šuškovej o tomto vzácnom druhu dravca povedal:  

1. časť
Stiahnuť audio súbor

Pokiaľ bolo po roku 1990 na Slovensku evidovaných posledných 5 párov vzácnych sokolov rárohov, v roku 2017 bolo na našom území zaznamenané hniezdenie 32 párov. Aj to je výsledok úsilia Ochrany dravcov na Slovensku. Od predsedu združenia Jozefa Chavka sa o živote vzácneho sokola dozvedela viac Tatiana Šušková.

2. časť
Stiahnuť audio súbor

Ochranári dlhé roky hniezda nielen strážili, ale vytvárali aj nové hniezdne príležitosti a revitalizovali pôvodné biotopy. O tom, že o ich živote vedia všetko, svedčí aj údaj, že v roku 2017 vychovali tieto dravce 27 mláďat.

Autorka: Tatiana Šušková; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??