Riziká vývoja a vplyv robotizácie

Veda, poznanie, vzdelávanie

Riziká vývoja a vplyv robotizácie

13. 02. 2018 14:52

Termín robot bol po prvý raz zavedený do slovníka dramatikom Karlom Čapkom v roku 1920 v jeho divadelnej hre R.U.R. Dnes je slovo robot bežnou terminológiou a  stále častejšie aj súčasťou života –výskumného , pracovného aj rodinného. V Japonsku nedávno otvorili unikátny hotel, v ktorom pracujú iba roboty. Nemožno sa čudovať, že obavy ľudí sa po takýchto správach zväčšujú. Ale vývoj a výskum neprestáva a aby sme sa naučili vnímať roboty pozitívne, o to sa usilujú aj vedci z Ústavu informatiky SAV. Hana Michalčíková sa rozprávala s riaditeľkou Ivanou Budínskou. 

1. časť
Stiahnuť audio súbor

Vedci stále tvrdia, že stroje sú rýchlejšie, silnejšie, spoľahlivejšie a presnejšie než ľudia, ale úprimne, vymenili by ste spoločnosť robotov za spoločnosť ľudí? Asi ťažko. Výskum sa však obavami zastaviť nedá, napreduje a tak robotov pribúda na pracoviskách aj v domácnostiach. A samozrejme vedcov zamestnáva stále viac. Rovnako aj všetky otázky súvisiace so vzájomným vzťahom ľudí a robotov , ktoré riešia vedci v rámci roboetiky. Hana Michalčíková pokračuje v rozhovore s Ivanou Budínskou, riaditeľkou Ústavu informatiky SAV.

2. časť
Stiahnuť audio súbor

O pomerne novom odbore vo výskume- roboetike- ktorý sa týka aplikácie robotov v rôznych odboroch a ochrane ľudí  hovorila riaditeľka Ústavu informatiky SAV Ivana Budínska.

Autorka: Hana Michalčíková; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??