Studia Academica Slovaca

Veda, poznanie, vzdelávanie

Studia Academica Slovaca

07. 08. 2018 15:47

Včera v Aule Univerzity Komenského slávnostné otvorili 54. ročník letnej školy Studia Academica Slovaca. Slovenský jazyk i kultúru bude tentoraz spoznávať 154 záujemcov z 33 krajín sveta. Sú to predovšetkým zahraniční študenti slovenského či iného slovanského jazyka, prekladatelia, kultúrni pracovníci, manažéri, lektori cudzích jazykov i potomkovia krajanov žijúcich v zahraničí. Najviac, až 12, prišlo Rakúšanov a najstaršia je Francúzska. Tento rok je po prvý raz zastúpený aj latinskoamerický Ekvádor. Mária Babinská najskôr oslovila riaditeľku Studia Akademica Slovaca Janu Pekarovičovú. 

Studia Academica Slovaca - 1. časť
Stiahnuť audio súbor

V trojtýždňovom programe letnej školy Studia Akademica Slovaca absolvujú účastníci vzdelávací, kultúrny i vlastivedný program. Základná téma prednáškového cyklu reflektuje historické medzníky 19. a 20. storočia v jazyku, literatúre, umení, kultúre a spoločnosti, s prihliadnutím na "magické osmičky". V rámci podujatí si študenti budú pripomínať jubileá významných udalostí a osobností v slovenskom i česko-slovenskom kontexte. Včera v Aule Univerzity Komenského odštartoval už v poradí 54.ročník SAS. 

Studia Academica Slovaca - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Všetkým účastníkom letnej školy SAS želáme príjemný trojtýždňový pobyt, nech spoznajú našu ľubozvučnú slovenčinu i krásy nášho Slovenska. 

Autorka: Mária Babinská; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??