Alternatívne náboženstvá mladých ľudí

Veda, poznanie, vzdelávanie

Alternatívne náboženstvá mladých ľudí

15. 03. 2019 11:22

Pravidelné chodenie do kostola, pravidelné modlenie či vzdávanie vďaky Bohu. Aj to sú rituály, ktoré sú silno späté s cirkvou a náboženstvom. Čoraz viac mladých ľudí ich ale odmieta. Podľa odborníkov to neznamená, že by sa stávali ateistami. Mladá generácia si totiž v globalizovanom svete vraj vytvára vlastné náboženstvo, ktoré je u každého jednotlivca iné. Viac vie Jana Obrancová.  

Alternatívne náboženstvá mladých ľudí
Stiahnuť audio súbor

Práve o alternatívnych náboženstvách hovorili odborníci na Trnavskej univerzite. Inšpirovali sa výskumom v Česku, keďže u nás podobné štúdie zatiaľ neexistujú, aj keď sa odborníci zhodujú, že výsledky zrejme platia aj na našu spoločnosť.

Autor: Jana Obrancová; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??