Slovenskí astronómovia monitorujú oblohu na Kanárskych ostrovoch

Veda, poznanie, vzdelávanie

Slovenskí astronómovia monitorujú oblohu na Kanárskych ostrovoch

01. 12. 2015 08:09

AMOS je systém na pozorovanie celej oblohy a určovanie dráh meteorov. Okrem iného jeho úlohou je aj chrániť ľudí pred nebezpečnými a veľkými vesmírnymi telesami. Čo je tiež zaujímavé, vyvinuli ho na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu UK v Modre. Slovenskí astronómovia nainštalovali svoje originálne astronomické zariadenie, ktoré je patentovo chránené, nielen na slovenských stanovištiach, ale tento rok aj v špičkovom svetovom observatóriu na Kanárskych ostrovoch. S autorom systému AMOS Jurajom Tóthom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK sa porozprávala Ľuba Šajdová.

Slovenskí astronómovia monitorujú oblohu na Kanárskych ostrovoch - 1. časť
Stiahnuť audio súbor

S astronómom Jurajom Tóthom sa teraz vyberieme na hornaté Kanárske ostrovy, kde tento rok odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave nainštalovali astronomický systém AMOS. Ten už vyše polroka aj úspešne funguje. Na podrobnosti sa pýta Ľuba Šajdová.

Slovenskí astronómovia monitorujú oblohu na Kanárskych ostrovoch - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Koncept ADAM je unikátny systém štyroch ďalekohľadov, ktoré sú schopné trikrát počas noci preskúmať celú viditeľnú oblohu z jedného miesta. Odhalia tak vesmírne objekty, ako asteroidy a kométy, ktoré sú potenciálne nebezpečné pre Zem. Je to však drahý projekt, ktorý zatiaľ nemožno na Slovensku zostaviť. Zato odborníci na Havajských ostrovoch sa inšpirovali týmto nápadom a pracujú na vývoji tohto astronomického systému.

Autorka: Ľuba Šajdová foto: stockSnap

Živé vysielanie
??:??