Spomienka na archeológa Bohuslava Novotného

Výročia, história

Spomienka na archeológa Bohuslava Novotného

03. 10. 2016 09:17

Stovky archeologických výskumov, vyše 400 odborných článkov a rôzne knihy - z nich najznámejšie isto boli: Encyklopédia archeológie a popularizačná kniha Slovom a mečom. Archeológ a pedagóg Bohuslav Novotný sa narodil pred 95. rokmi v českom Polabci pri Poděbradoch. Prednášal na Univerzite Komenského, neskôr na Trnavskej univerzite, ktorú spoluzakladal a bol tam aj prorektorom. Vychoval prakticky celú dnešnú strednú a staršiu generáciu archeológov. No začiatky Bohuslava Novotného neboli ľahké. Pokračuje Martin Jurčo.

Spomienka na archeológa Bohuslava Novotného
Stiahnuť audio súbor

Pripomeňme, že profesor Bohuslav Novotný okrem Bratislavy a Trnavy prednášal po celej Európe - v Kyjeve, Berlíne, Halle, Krakove, Paríži, Novom Sade i vo Viedni. Narodil sa pred 95 rokmi pri Poděbradoch a zomrel náhle pred dvadsiatimi rokmi, koncom októbra 1996 v Bratislave.

Foto: archív Katedry klasickej archeológie FF Trnavskej univerzity

Autor: Martin Jurčo

Živé vysielanie
??:??