Spomienka na organistu Ivana Sokola

Výročia, história

Spomienka na organistu Ivana Sokola

15. 06. 2017 09:25

Jeden z najvýznamnejších dejateľov slovenského hudobného života a koncertného umenia. Ivan Sokol sa narodil pred osemdesiatimi rokmi  - 15. júna 1937 v Bratislave.  Repertoár koncertného majstra obsahoval diela rôznych období a rozličných žánrov. Johann Sebastian Bach však bol v týchto programoch alfou a omegou... Štýl hry Ivana Sokola bol imponujúci, prezrádzal dokonalé zvládnutie diela i nástroja. Na európsky významného organistu, koncertného majstra Ivana Sokola, si zaspomíname s Martinom Jurčom.

Spomienka na organistu Ivana Sokola
Stiahnuť audio súbor

Žiaľ, jeho veľký sen – nahrať všetky Bachove organové diela - sa mu už nesplnil. Nahral ich len niečo cez polovicu. Paradoxne ich prekazila privatizácia štátneho hudobného vydavateľstva Opus. Organista Ivan Sokol. Narodil sa pred 80 rokmi a zomrel 2. augusta 2005 v Nemecku vo veku 68 rokov. 

Autor: Martin Jurčo; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??