Spomienka na literárneho vedca Ruda Brtáňa

Výročia, história

Spomienka na literárneho vedca Ruda Brtáňa

09. 10. 2017 09:25

Dnes budeme spomínať na literárneho vedca a historika Ruda Brtáňa. Narodil sa pred 110 rokmi v obci Hybe a zomrel v pokročilom veku v Bratislave. Jeho spisovateľské dielo je veľmi rozsiahle. Pracoval v Matici slovenskej, bol stredoškolským profesorom, pôsobil na Povereníctve školstva a na Ústave slovenskej literatúry akadémie vied v Bratislave. V štyridsiatych rokoch sa zameral na obdobie romantizmu. Výsledkom bola monografia o Bottovej Smrti Jánošíkovej, ktorá bola publikovaná s originálom rukopisu autora. Podobným spôsobom vydal aj knihu Chalupkova báseň Mor ho! Ruda Brtáňa si pripomenieme s Martinom Jurčom. 

Spomienka na literárneho vedca Ruda Brtáňa
Stiahnuť audio súbor

Spomínali sme na významného literárneho vedca a historika Ruda Brtáňa. Narodil sa pred 110 rokmi v obci Hybe a zomrel v apríli v roku 1998 v Bratislave. Jeho pohnutý život i spomienky na spisovateľov zachytávajú aj tri posmrtne vydané spomienkové diela s názvom Živé roky.

Autor a foto: Martin Jurčo

Živé vysielanie
??:??