Spomienka na hydrológa Ota Duba

Výročia, história

Spomienka na hydrológa Ota Duba

12. 10. 2017 09:25

Jeho meno je bezprostredne späté s rozvojom hydrológie i vodohospodárstva na Slovensku. Oto Dub. Narodil sa pred 115 rokmi v Uhlířskych Janoviciach pri Kutnej Hore. Meno Ota Duba môžeme priradiť k takým postavám slávnych vodárov, ako bol štiavnický Hell, bratislavský Kempelen, Segner alebo v novšej dobe Gracioso Lanfranconi. Významnou mierou sa zúčastňoval na založení hydrologických pracovísk. Upozorňoval na záporné ovplyvňovanie vodného režimu človekom, na negatívne dôsledky výrobu lesov. Využitie vody spájal Oto Dub najmä s jej ochranou, čistotou a životným prostredím. Pokračuje Martin Jurčo. 

Spomienka na hydrológa Ota Duba
Stiahnuť audio súbor

Hydrológ Oto Dub vychoval stovky vzdelaných odborníkov a desiatky vedcov, ktorých meno je spojené s technicky náročnými dielami v Ázii, Brazílii, Kanade, na Strednom východe, ale najmä v bývalom Československu. Popri uverejnení okolo 100 štúdií doma a v zahraničí, napísal i monografie o hydrológii Slovenska. Oto Dub sa narodil pred 115 rokmi a zomrel 1. októbra 1979 v Bratislave.

Autor: Martin Jurčo; Ilustr. foto: archív

Živé vysielanie
??:??