Spomienka na Jozefa Kronera

Výročia, história

Spomienka na Jozefa Kronera

12. 03. 2018 09:25

Práve dnes uplynulo 20 rokov od úmrtia jednej z najvýraznejších postáv slovenského filmu a divadla. Jozef Kroner, rodák zo Staškova pochádzal z 12 detí.  Herectvo síce neštudoval, ale jeho herecký talent oceňovali doma i v zahraničí.  Bol laureátom mnohých slovenských, českých, maďarských, talianskych, bulharských a iných ocenení. Jeho divadelné začiatky sú previazané s Armádnym divadlom v Martine, kde pôsobil v rokoch 1948 až 1956. Prevažnú časť profesionálnej hereckej kariéry však  zasvätil  Činohre Slovenského národného divadla.
Bezprostrednosť a humor vdýchli život mnohým postavám zo slovenskej a svetovej klasiky. Zažiaril napríklad ako divadelný Jožko Púčik, alebo filmový Pacho hybský zbojník. Niekoľko sentencií zo života tejto hereckej legendy pripravila Janka Bleyová.

Spomienka na Jozefa Kronera
Stiahnuť audio súbor

Spomienku na Jozefa Kronera pri príležitosti dnešného 20. výročia jeho úmrtia vo veku nedožitých 74 rokov - pripravila Janka Bleyová. Povedané slovami divadelného kritika, teoretika a publicistu Ladislava Čavojského: Jozef Kroner bol nositeľom titulu národný umelec, ktorý mu udelila nielen vláda, ale predovšetkým národ, ktorý ho mal rád.

Autor: Janka Bleyová; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??