Spomienka na prozaika Ivana Kadlečíka

Výročia, história

Spomienka na prozaika Ivana Kadlečíka

10. 04. 2018 09:25

Uplynulú nedeľu si kultúrna verejnosť v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre pripomenula nedožité  80. výročie narodenia  esejistu, prozaika  a literárneho kritika Ivana Kadlečíka. Keďže vyrastal v rodine protestantského farára, duchovné potreby nasával budúci spisovateľ už od útleho detstva. Po štúdiu slovenčiny a taliančiny na FF UK v Bratislave sa odsťahoval do Košíc. Tam istý čas pôsobil  ako archivár, novinár a literárny kritik.  Inicioval vydávanie regionálnej  literatúry a vznik časopisu Krok. V roku 1966 začal pracovať v Martine ako šéfredaktor  dvojtýždenníka Matičné čítanie. Pre svoje otvorené názory, ktoré prezentoval  vo svojej tvorbe, najmä po roku 1968 však Ivan Kadlečík patril medzi ”nežiaducich” autorov. Nemohol publikovať a jeho práce vychádzali iba v samizdate. Od konca 70. rokov po strate zamestnania žil Ivan Kadlečík v Pukanci. Práve tam na kus rozhovoru za spisovateľom  zašla Janka Bleyová. 

Spomienka na prozaika Ivana Kadlečíka
Stiahnuť audio súbor

S Ivanom  Kadlečíkom,  nositeľom Ceny Dominika Tatarku,  Radu Ľudovíta Štúra II. triedy a Ceny Jána Langoša  sa  verejnosť a najbližší rozlúčili pred štyrmi rokmi  v miestnom evanjelickom kostole. Tam Ivan Kadlečík i  jeho manželka často hrávali na organ.

Autorka: Janka Bleyová; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??