Spomienka na vedca Dionýza Blaškoviča

Výročia, história

Spomienka na vedca Dionýza Blaškoviča

03. 08. 2018 09:25

Včera si nielen príbuzní, ale i mnohí vedci pripomenuli nedožité 105. výročie narodenia jedného najuznávanejších vedcov – virológov, akademika prof. Dionýza Blaškoviča. Rodák z Jablonice bol nielen prvým riaditeľom Virologického ústavu, ale i jeho zakladateľom. Absolvent Karlovej univerzity v Prahe, začínal s prvými pozorovaniami a experimentmi v laboratóriu,  ešte počas študentských rokov. Svet mikroorganizmov však študoval aj na Michiganskej univerzite v USA a neskôr v Moskve. Jeho objavy  a metódy dotýkajúce sa najmä boja proti epidemickej chrípke, sú dodnes základom diagnostických postupov  Svetovej zdravotníckej organizácie. Niekoľko myšlienok tohto velikána virológie  z archívnych záznamov zozbierala  Janka Bleyová. 

Spomienka na vedca Dionýza Blaškoviča
Stiahnuť audio súbor

Spomienku na špičkového vedca, ktorého meno je pojmom nielen v našej, ale i v svetovej virológii – na akademika Dionýza Blaškoviča, z archívnych zvukových dokumentov pripravila Janka Bleyová.

Autorka: Janka Bleyová; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??