Spomienka na literárneho vedca Ivana Kusého

Výročia, história

Spomienka na literárneho vedca Ivana Kusého

07. 02. 2019 09:25

Jedným z tých, čo boli pri spracovávaní dejín slovenskej literatúry, bol aj literárny vedec, kritik a historik Ivan Kusý. Narodil sa v roku 1921 v Dobroči pri Lučenci v rodine evanjelického farára. Zomrel 10. februára v roku 2000 v Bratislave. Na literárneho vedca Ivana Kusého si teraz zaspomíname s Martinom Jurčom.  

Spomienka na literárneho vedca Ivana Kusého
Stiahnuť audio súbor

Spomínali sme na literárneho vedca Ivana Kusého, ktorý sa aj cez literatúru hlásil k evanjelickým predkom. Aj vďaka nemu máme dnes komplexne zmapované dejiny slovenskej literatúry a poznáme kvality Timravy či Vajanského. Narodil sa v roku 1921 a zomrel pred 19timi rokmi v Bratislave.

Autor: Martin Jurčo; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??