Slovensko je z pohľadu vtáčej chrípky bezpečné

Poľnohospodárstvo

Slovensko je z pohľadu vtáčej chrípky bezpečné

15. 02. 2017 10:22

Vtáčia chrípka je nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii stále aktuálnym problémom.  Kým v minulosti sa objavili ojedinelé ostrovčeky výskytu, ktoré sa hneď zlikvidovali, už niekoľko mesiacov skúša najmä chovateľov vodnej hydiny. Na Slovensku po privatizácii hydinárskeho priemyslu a situáciou na trhu prakticky vymizli veľkochovy vodnej hydiny, a tak nás sčasti tento problém obchádza. Pokračuje Martin Jurčo.

1. časť
Stiahnuť audio súbor

Hovoríme o problematike vtáčej chrípky. V prípade jej vyskytu sa vytýči polomer v okruhu troch kilometrov ochranného pásma. Príslušné pracoviská Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v spolupráci so samosprávou pripravujú súpis drobnochovateľov v pásme dohľadu, ktoré je desať kilometrov od ohniska vtáčej chrípky. Najväčšie problémy boli doteraz najmä na juhozápade Slovenska, konkrétne v okresoch Komárno, Dunajská Streda a Nové Zámky.

2. časť
Stiahnuť audio súbor

Pripomíname, že v prípade podozrenia na ochorenie zvierat prípadne nájdenia uhynutých zvierat kontaktujte príslušné pracovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Všade tam majú zavedenú stálu službu. V prípade konzumácie hydinového mäsa sa odporúča dôkladné tepelné spracovávanie minimálne pri teplote 70°C a dĺžke aspoň 20 minút.

Autor a foto: Martin Jurčo

Živé vysielanie
??:??