Svetový deň reumatizmu

Zdravie

Svetový deň reumatizmu

12. 10. 2017 15:47

Dnes si pripomíname Svetový deň reumatizmu. Viacero podujatí pripravila aj Liga proti reumatizmu. Zároveň v tomto období vždy bilancuje predchádzajúci rok svojich aktivít. Ivete Pospíšilovej  ho zhodnotila predsedníčka tejto pacientskej organizácie Jana Dobšovičová - Černáková. 

1. časť
Stiahnuť audio súbor

K pani Helene sa časom pridala aj 12-ročná vnučka. Podporiť v tejto aktivite reumatikov budeme môcť aj my už v  túto sobotu. Stačí medzi 14. a 16. hodinou prísť do Bratislavy na Námestie slobody a prejsť štýlom severskej chôdze aspoň niekoľko krokov a pridať ich do výsledného počtu projektu. Ďalším z podujatí k Svetovému dňu reumatizmu bol včerajší odborný seminár.

Obsahom odborného semináru, ktorý Liga proti reumatizmu pripravila v predvečer Svetového dňa reumatizmu, bolo sedem prednášok na sedem tém. Všetky spájal slogan Od teórie k praxi. Čoho je viac v činnosti samotnej pacientskej organizácie, to zaujímalo Ivetu Pospíšilovú. Odpoveď dostala od predsedníčky Jany Dobšovičovej - Černákovej.

2. časť
Stiahnuť audio súbor

Aktivity Ligy proti reumatizmu ku svetovému dňu vyvrcholia v sobotu večer odovzdávaním nominácii novinárom na cenu KROK. Za príspevky venované tejto tematike ich získajú aj naše kolegyne Janka Bleyová, Iveta Pospíšilová a Vlasta Cigánková zo spravodajstva i televízna redaktorka Janka Pifflová-Španková.

Autorka a foto: Iveta Pospíšilová

Živé vysielanie
??:??