Osobní asistenti

Zdravie

Osobní asistenti

12. 03. 2018 10:41

Na plynulejšie zvládnutie začlenenia postihnutých ľudí do pracovného a spoločenského života existujú rôzne nástroje. Jedným z nich je osobná asistencia, ktorá umožňuje človeku s postihnutím viesť relatívne nezávislý a samostatný život. Na pracovnom trhu je však osobných asistentov stále nedostatok. Aj preto sa organizácie, ktoré zdravotne znevýhodneným pomáhajú, usilujú využiť každú príležitosť na ich nábor. Agentúra osobnej asistencie nechýbala ani tento rok na veľtrhu pracovných príležitostí Profesia Days. Tatiana Šušková najskôr oslovila osobnú asistentku Moniku.  

Osobní asistenti
Stiahnuť audio súbor

Zdravotne postihnutí ľudia sa usilujú žiť tak, ako ostatní. Vzdelávať sa, pracovať, navštevovať kultúrne zariadenia, športovať, cestovať. Majú to však oveľa ťažšie ako zdraví ľudia. O možnostiach osobnej asistencie, ktorá je viac poslaním ako prácou nás informovala Tatiana Šušková.

Autorka: Tatiana Šušková; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??