Životný štýl ako liek

Zdravie

Životný štýl ako liek

10. 07. 2018 15:47

Už dávno neplatí, že najlepším riešením závažných zdravotno-sociálnych problémov v spoločnosti je výlučne špičková diagnostika a najmodernejšia liečba. Na mysli mám prevenciu. Predchádzanie  aj takých ochorení, akými sú srdcovo-cievne. Skutočnosť je totiž taká, že   spomedzi krajín OECD, Slovensko vykazuje na spomínané ochorenia najvyššiu mieru úmrtnosti. Alarmujúci je i fakt, že úmrtnosť na cerebrovaskulárne ochorenia, ktoré tiež  patria medzi srdcovo-cievne, je u nás trikrát vyššia ako napríklad vo Švajčiarsku, Kanade či vo Francúzsku. V čom je háčik? Veď máme špičkových kardiológov,  máme  dobré diagnostické i liečebné možnosti. Pokračuje Janka Bleyová. 

Životný štýl ako liek - 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Takmer v každej relácii, v ktorej sa venujeme rôznym diagnózam, vrátane tých najzávažnejších ochorení - odborníci zdôrazňujú význam zdravého životného štýlu a racionálnej životosprávy. Barbara Ukropcová, lekárka a vedkyňa z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave a predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii Štefan  Farský sa však na zdanlivo jednoduchý pojem životný štýl pozreli celkom inou optikou. S oboma odborníkmi sa zhovárala Janka Bleyová.

Životný štýl ako liek - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Isteže, štát má nezastupiteľnú  úlohu aj v oblasti primárnej prevencie. Kým sa  však napríklad u nás podarí vybudovať sieť ambulantných kardiovaskulárnych centier, je na  každom z nás zachrániť si vlastné srdce.

Autor: Janka Bleyová; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??