Nozokomiálne nákazy v nemocniciach

Zdravie

Nozokomiálne nákazy v nemocniciach

02. 08. 2018 15:47

Objav a používanie antibiotík v medicíne je nesporne jeden z najväčších objavov v dejinách ľudstva. Najčastejšími vyvolávateľmi infekcií sú totiž baktérie. Problém je však v tom, že v populácii - a nielen u nás, ale v celom svete - pribúdajú ľudia, ktorým už antibiotiká nepomáhajú. Postrachom sa stáva totiž rezistencia na ne. No a v súvislosti s ňou, pribúdajú  aj nozokokomiálne, teda nemocničné nákazy. To bola aj téma rozhovoru Janky Bleyovej s  RNDr. Jaroslavou  Brňovou,  nemocničnou epidemiologička z Výskumného centra Mikrohygieny, ktorá veru  nesršala optimizmom. 

Nozokomiálne nákazy v nemocniciach - 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Možno ste  počuli niekoho  skonštatovať, že do nemocnice prišiel s jednou diagnózou a po týždni mi pribudla ďalšia.  Nozokomiálne,  teda nemocničné nákazy  nie sú totiž vôbec  ojedinelým javom.  Príčin  je viacero , jednou z nich sú napríklad aj  rezistencie na antibiotiká.  Chýba však aj osveta a nielen medzi pacientmi, ale i zdravotníkmi. Aj nad týmito otázkami sa s Jaroslavou Brňovou, prodekankou Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktorá je zároveň  nemocničnou  epidemiologičkou  a s Radoslavom Herdom, predsedom    Občianskeho  združenia SLOVENSKÝ PACIENT, zhovárala Janka Bleyová.

Nozokomiálne nákazy v nemocniciach - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Nozokomiálne nákazy, o ktorých sa s odborníkmi zhovárala Janka Bleyová sú výsostne aktuálnou témou. Aj preto sa jej v našom vysielaní budeme ešte venovať

Autorka: Janka Bleyová; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??