Ako spolu súvisia gény a diabetes

Zdravie

Ako spolu súvisia gény a diabetes

30. 11. 2018 16:16

Pri viacerých závažných chronických ochoreniach významnú úlohu zohráva genetika. Teda ak sa v rodine ochorenie vyskytuje, je predpoklad, že ho zdedí niektorý z potomkov. Platí to aj o cukrovke, ale pozor! O tom, že ani gény nie sú všemocné sa s profesorkou Vierou Doničovou zhovára Janka Bleyová.

Ako spolu súvisia gény a diabetes
Stiahnuť audio súbor

A recept je notoricky známy: dostatok pohybu, dostatočný príjem ovocia a zeleniny a najmä dodržiavanie  jednoduchej  rovnice  – príjem rovná sa výdaj. Obezita a nadváha sú totiž jedným z najzávažnejších rizikových faktorov vzniku diabetu druhého typu.

Autorka: Janka Bleyová; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??