Úspešnosť očkovania na osýpky

Zdravie

Úspešnosť očkovania na osýpky

11. 04. 2019 11:22

Dnes už vieme, ako sme imúnni proti šiestim prenosným ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C. Ukázali to výsledky imunologického prehľadu. Praktickí lekári odobrali krv svojich pacientom, ktorých do testovania vybrali. Na to, koho oslovili, sa Beáta Repíková už pýta hlavného hygienika Slovenskej republiky Jána Mikasa.    

Úspešnosť očkovania na osýpky
Stiahnuť audio súbor

Venovali sme sa úspešnosti očkovania v jednotlivých vekových kategóriách v súvislosti s výskytom osýpok u nás. Tému očkovanie a očkovací kalendár otvoríme aj v jednej z našich  rozhlasových poradní zdravia, kde sa bude Beáta Repíková venovať podrobne úspešnosti očkovania, aj v súvislosti s ďalšími prenosnými ochoreniami.

Autorka: Beáta Repíková; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??