Dlhodobá starostlivosť

Zdravie

Dlhodobá starostlivosť

11. 04. 2019 15:47

Situácia, ktorá sa raz dotkne každého z nás, pretože všetci starneme. Dlhodobá starostlivosť o odkázaných ľudí patrí medzi najaktuálnejšie témy súčasnosti.

O tejto problematike sa nedávno diskutovalo na seminároch po celom Slovensku, ktorých cieľom bolo zbierať podnety občanov, poskytovateľov sociálnych služieb, pacientských organizácií a združení či samospráv. Podnety poslúžia ako podklady na pripomienkovanie návrhu Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Tatianu Šuškovú na seminári v Bratislave zaujímalo môžu samotní občania ovplyvniť riešenie tejto spoločensky závažnej témy. 
A predsedníčka Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky Mária Lévyiová jej najskôr vysvetlila, že dlhodobá starostlivosť sa zďaleka netýka len starých ľudí: 

Dlhodobá starostlivosť - 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Na umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb svojho odkázaného rodinného príslušníka čaká na Slovensku každá piata rodina dlhšie ako rok. Polovici rodín sa poradí umiestniť opatrovanú osobu do 2 mesiacov. A až 71% zabezpečuje starostlivosť o takéhoto člena rodiny svojpomocne. To je len niekoľko údajov z online prieskumu Asociácie na ochranu práv pacientov SR, ktorý sa realizoval v rámci projektu Stratégie dlhodobej starostlivosti. Zainteresované strany pri jeho príprave zaujíma aj názor občanov, pacientských združení, poskytovateľov služieb aj samospráv. Všetci mohli o tejto problematike diskutovať na sérii seminárov po celom Slovensku. Tatiana Šušková sa účastníkov pýtala, prečo je táto téma dôležitá pre všetkých: 

Dlhodobá starostlivosť - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Príprava zákona o dlhodobej starostlivosti nie je jednoduchá. Už teraz však mešká približne pol roka. Na jeho presné mantinely však na Slovensku čakajú tisíce odkázaných ľudí, a ďalšie tisícky ich príbuzných. Aj preto je dôležité, že existujú príležitosti, kedy je ich hlas počuť.


Autorka: Tatiana Šušková; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??