Klub farmárov: Poľnohospodári prišli o peniaze

Poľnohospodárstvo

Klub farmárov: Poľnohospodári prišli o peniaze

07. 02. 2018 10:22

Priame platby patria k pravidelným príjmom poľnohospodárov. Neviažu sa na množstvo úrody, ceny agrokomodít, ani na vplyvy počasia či nepredvídané udalosti. Poľnohospodári ich dostávajú podľa výmery obrábanej pôdy a preto s nimi, takpovediac, rátajú. Mnohí z nich ich ale aktuálne nedostali – najmä pre chyby v žiadostiach. Viac zisťovala Jana Obrancová.  

1. časť
Stiahnuť audio súbor

Niektorí poľnohospodári dosiaľ čakajú na vyplatenie priamych platieb. Pre chyby v žiadostiach peniaze nedostali ešte v decembri, ako to býva zvykom. Mnohým to spôsobuje finančné problémy. Viac povie Jana Obrancová

2. časť
Stiahnuť audio súbor

Práve po spustení elektronického systému chybovosť v žiadostiach narástla, hoci viac chýb robia stále farmári, ktorí žiadosti podávali v papierovej podobe. Tento rok ale musia všetci prejsť na elektronický systém, aká bude chybovosť sa ukáže až koncom roka.

Autorka: Jana Obrancová; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??