Čo znamená slovo kolompoš?

Na slovíčko, slovíčka

Čo znamená slovo kolompoš?

13. 06. 2019 05:50

Vo štvrtok často hádame, čo môže znamenať nejaké slovíčko z našej minulosti. Mnohé javy totiž zmenou spôsobu života zanikli, a tak mnohé pojmy už vlastne nemajú čo pomenúvať. Používajú sa čoraz menej, až sa na ne zabudne. Martinovi Jurčovi povedal viac jazykovedec Andrej Závodný z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.  

Čo znamená slovo kolompoš?
Stiahnuť audio súbor

Zajtra si v rovnakom čase vysvetlíme, podľa čoho je nazvaná malá obec Hostie, ktorú nájdeme v okrese Zlaté Moravce. 

Autor a foto: Martin Jurčo

Živé vysielanie
??:??